Renovering av skorsten

Riktpriser

 

Slangrenovering

Renovering med slang upp till 7m, 100 eller 120mm 
Inox dubbelmantlad slang godkänd för eldstäder, 
10 års garanti. Inklusive anslutning av kamin.

Brutto: 13.000 :- exklusive ROT
Netto:  9.500 :-   efter ROT

Tillkommande meter: 1.200 :- brutto
netto: 900 :- efter ROT

Glidgjutning

Renovering av kanalväggar genom glidgjutning,
 skorsten upp till 7m

 
Brutto: 12.000 :- exklusive ROT
Netto:   8.000 :-  efter ROT

Tillkommande meter: 1.200 :- brutto
netto: 800 :- efter ROT